Toelichting duurzaamheid en integraliteit

Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in alle vakgebieden vaak gebruikt. Het wordt zo breed ingezet dat het haar waarde verliest en men hoort vaak dat het een containerbegrip aan het worden is. Duurzaamheid voor DIO betekent borgen. Het borgen van kennis en kwaliteit in processen en projecten. Hierdoor worden deze van een betere kwaliteit.

DIO borgt kwaliteit door integraliteit. Een vraag van een opdrachtgever wordt tijdens een bijeenkomst behandeld en besproken met alle leden van de vereniging. U hebt bij “vereniging” kunnen lezen dat in deze groep alle kolommen binnen de bouw vertegenwoordigd zijn. Uw vraag wordt dan ook vanuit die breedte beschouwd. Samenwerken aan uw vraagstuk waardoor alle facetten van het vakgebied gewogen worden en geborgd in ons advies.

Reacties zijn gesloten.