Procesbeschrijving

Procesbeschrijving

Heeft u een probleem of vraag m.b.t. uw huisvesting, uw vastgoed of vastgoedontwikkeling? Neem dan contact met ons op!

Vereniging DIO bestaat uit een groep deskundigen die zich ieder vanuit hun eigen vakgebied dagelijks bezig houden met ontwikkeling, gebruik, beheer en onderhoud van gebouwen en de gebouwde omgeving. Vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid en integraliteit, behandelen we vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. Dankzij de gevarieerde samenstelling van de groep, worden de vraagstukken vanuit een zeer breed perspectief benaderd. De architect, de bouwer, de installateur, de kostendeskundige, de vastgoedmanager en alle andere disciplines die bij de bouw en het beheer van vastgoed betrokken zijn denken mee!

Hoe werkt dat?

Wij staan open voor vraagstukken op kleine en op grote schaal. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij tabblad <referenties>, zoals de ideale huisvesting voor ROC-techniek studenten, de herinrichting van een compleet bedrijventerrein of de herstructurering van een woningportefeuille.

Dankzij de multidisciplinaire samenstelling van onze vereniging weten wij altijd wel raad met uw vraag!

Neem contact op met vereniging DIO. Dit kan door het invullen van het contactformulier of door telefonisch contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Namens de vereniging komen twee (bestuurs)leden kennismaken met u en met uw vraag.

Als uit deze intake blijkt dat uw vraag aansluit bij de visie en ambitie van vereniging DIO, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een DIO brainstormsessie. Eenmaal per maand organiseert DIO met al haar leden een brainstormsessie. Hierbij worden vraagstukken uit de praktijk behandeld. De vraag wordt in overleg met u gesplitst in deelvragen. Over deze deelvragen wordt in kleine groepen gebrainstormd door de DIO-leden. De deskundigen vanuit verschillende vakdisciplines buigen zich over de vraag. De vraag wordt binnen een 360o-graden scope benaderd. Hieruit kunnen verrassende oplossingen komen!

Na de sessies in kleine groepen worden de gedachtespinsels plenair gepresenteerd en besproken. Dit is het toppunt van de integrale aanpak, waarbij ieder lid ook zijn/haar eigen visie op duurzaamheid uit.

Bij zeer complexe vraagstukken kunnen twee brainstormsessies worden aangeboden.

Daarna kan tegen een onkostenvergoeding het advies worden uitgewerkt in een adviesrapport met tips en trucs en een doorkijk naar de uitvoering. Indien u wenst, kunnen de leden van DIO vanuit hun eigen discipline hun diensten aan u aanbieden.

Waarom werken we op deze wijze?

Hiervoor verwijzen wij u naar onze visie.

 werkwijze_figuur_1.pdf

Reacties zijn gesloten.