28-01-2015 Ledenbijeenkomst bij Domein Oogenlust

Woensdag 28 januari waren we te gast bij Domein Oogenlust, waar Pim van der Linden de bijeenkomst had voorbereid met als onderwerp Private kwaliteitsborging. Hajé van Egmond gaf een presentatie over Wet Kwaliteitsborging in de bouw. Vervolgens hadden we een uitgebreide rondleiding over Domein Oogenlust door Arie van Rangelrooy.

In december 2014 hebben we tijdens een DIO bijeenkomst tijd en aandacht besteed aan de nieuwe wet Private Kwaliteitsborging in de bouw. De wet houdt onder meer in dat de eindverantwoording van de bouwkwaliteit nog sterker bij de bouwsector komt te liggen.

Natuurlijk leveren we allemaal goede kwaliteit op. Deze kwaliteit wordt straks bij de oplevering van de bouw door een onafhankelijke partij extra getoetst met behulp van een vooraf vastgesteld kwaliteitsborgingsinstrument dat onderdeel gaat uitmaken van het bouwdossier. Het gemeentelijk bouwtoezicht, d.w.z. de toets of een bouw voldoet aan het Bouwbesluit, komt te vervallen. De toets aan het bestemmingsplan, Welstandscriteria en omgevingsveiligheid blijft wel de verantwoording van de gemeente.

De wet zal naar verwachting per 2016 in werking treden, indien het dit jaar wordt aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Het is dus voor DIO interessant om ons dit jaar te laten informeren over deze wetswijziging.

Kwartiermaker Hajé van Egmond was bereid om bij de DIO bijeenkomst van 28 januari 2015 de bedoeling van de nieuwe wet toe te lichten. Hajé is als extern adviseur al lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wet. Hij is ook geïnteresseerd in onze opmerkingen en vragen met betrekking tot de wet. De discussie kwam goed op gang, waardoor er te weinig tijd was om de presentatie van Hajé volledig door te nemen.

De presentatie van Hajé staat op de website van DIO. De belangrijkste discussiepunten van de DIO-leden waren:

‘Wat verandert er nou daadwerkelijk?’, ‘We zijn toch al verantwoordelijk voor het eindresultaat van ons werk?’, Hoe zit het met de verantwoording van verborgen gebreken?’, ‘Voor welke termijn is de bouwende partij verantwoordelijk?’, ‘Waarvoor kunnen we aansprakelijk worden gehouden?’ etc.

In principe verandert er niks. Men moet gewoon goed werk leveren en daarvoor de verantwoording nemen. Hoe dat straks in de praktijk uitpakt, zal na de invoering van de wet moeten blijken door er ervaring mee op te doen. Natuurlijk blijft proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid en bewijslast van toepassing. Het integraal werken en gezamenlijk opzetten en onderhouden van een goed bouwdossier is en blijft daarbij belangrijk.

Eersel, 28 januari 2015

geschreven door: Anita van Limpt

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.