21-05-2014 Ledenbijeenkomst bij Kuijpers Installaties

Woensdag 21 mei waren we te gast bij Kuijpers in Helmond. Het onderwerp voor deze middag was ketensamenwerking in relatie tot aanbestedingen. Een thema dat in deze middag vorm heeft gekregen door Kuijpers Installaties en Nelissen ingenieursbureau.

Na het welkomstwoordje door Ad Kimenai van Kuijpers werd Iris Wijsman van Nelissen voorgesteld. Iris vertelde hoe Nelissen probeert in zowel de ontwerpen en adviezen als ook in de eigen bedrijfscultuur duurzaamheid te integreren over de verschillende disciplines. Speciaal werd aandacht gevraagd voor het keurmerk duurzaam ondernemen, een initiatief van de gemeente Eindhoven. Op www.co-do.net is meer informatie te vinden om je aan te melden voor dit keurmerk.

Na dit voorgerechtje nam Joppe Leenaars het woord. Joppe heeft in zijn presentatie diverse aanbestedingsvormen gepresenteerd tezamen met de ervaringen die Nelissen hierbij als installatieadviseur heeft. Onderscheid daarbij werd gemaakt tussen een traditionele aanbesteding waarbij het ontwerpteam een ontwerp uitwerkt tot een bestek, waarna de bouwers dit bestek ten uitvoering brengen, een bouwteam, waarbij de bouwers in het ontwerptraject al meer invloed kunnen uitoefenen, Design en Build (Design en Build) opgaves en ten slotte PPS (particulier private samenwerking) en DBFMO-constructies (Design Build, Finance, Maintain en Operate). Gedurende de presentatie bleek al snel dat de diverse vertegenwoordigende spelers uit de bouwkolom, te weten adviseurs, installateurs, architecten, constructeurs en projectmanagers, ieder zijn eigen ervaringen en zienswijzen hadden op de verschillende manieren van aanbesteden.

Vervolgens was het de beurt aan Kuijpers om de ervaringen die zij hebben met de diverse aanbestedingsvormen te delen. Door Joris Ruyters werd vooral vanuit de juridische en contractuele kant de ervaringen belicht. Voor een goede, succesvolle ketensamenwerking moeten alle neuzen dezelfde kant op staan, moet er geen al te grote hiërarchische verschillen zijn en moet er sprake zijn van een gezamenlijk belang waarbij iedere partner zijn eigen verdienmodel mag hebben, zij het transparant. Daarnaast gaf Joris Ruyters aan dat in de vraagstelling vanuit de opdrachtgevers steeds meer aanvullende verantwoordelijkheden neergelegd worden bij uitvoerende partijen. Met name de groeiende onvoorwaardelijke en ongelimiteerde verantwoordelijkheid voor nevenaannemers is iets wat, bedrijfsmatig gezien, steeds minder vaak te accepteren is. Genoeg stof voor eenieder om onder het genot van een broodje eens rustig over na te denken en te bediscussiëren.

Na de pauze nam Ad Kimenai het woord. Na alle gedeelde ervaringen ging hij aan de hand van diverse prikkelende stellingen op zoek naar de gemene deler voor de DIO-leden. Tijdens dit levendige tweede deel van de bijeenkomst bleek eens te meer dat om succesvol samen te kunnen werken de verschillende partners, samenwerken in hun DNA moeten hebben zitten. De bedrijven die zich verenigd hebben binnen de DIO-vereniging staan allemaal open voor het integraal samenwerken. Hierdoor zijn DIO-leden interessante partijen om gezamenlijk de opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Om het project tot een succes te maken is naast betrouwbare partners ook een belangrijke rol weggelegd voor de opdrachtgever. De opdrachtgever moet vooraf duidelijk nadenken wat hij wil en welke actieve of passieve rol hij hierin wil spelen. Verkeerde of disproportionele eisen werken namelijk in geen enkele aanbestedingsvorm. Tenslotte is het voor een langdurige goede ketensamenwerking van belang dat de verantwoordelijkheden van de verschillende partners goed en éénduidig worden vastgelegd. In dit opzicht is het project Verduurzamen Eindhoven een mooie case om dit binnen de DIO-vereniging op een goede, professionele manier op te zetten.

Als organisatoren, zijnde Kuijpers Installaties en Nelissen ingenieursbureau, kijken we terug op een levendige en interessante DIO-bijeenkomst. Dat er nog veel kansen liggen en dat er ook nog heel veel te verbeteren is mag duidelijk zijn, maar gezien het enthousiasme onder de leden sluiten we niet uit dat dit onderwerp van ketensamenwerking in relatie tot aanbestedingsvormen nog een vervolg zal krijgen. Integraal samenwerken zit de DIO-leden namelijk in de genen!!

Helmond, 21 mei 2014

geschreven door: Joppe Leenaars

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.