Wie zijn wij?

Visie

Duurzaam Integraal Ontwerpen (DIO) is een significante verbetering van het bouwproces. Het is een samenwerkingsvorm die principieel anders is dan wat we tot nu toe gewend zijn. Een belangrijk eindresultaat is een optimale prijs / kwaliteitverhouding die bereikt wordt terwijl er goed rekening gehouden wordt met de wensen van de gebruiker, met de maatschappij en met het milieu.

In de DIO groep worden de krachten gebundeld van bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, die eenzelfde bezieling hebben, om tot een beter resultaat te komen. Er wordt gewerkt op basis van onderling respect. Het belang van het geheel moet voorop staan, in het vertrouwen dat het dienen van het belang van de groep ook voor de leden zelf gunstig zal zijn.

Vereniging

De vereniging bestaat uit een groep van ca 20 ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en begeleiders. Zij vormt een afspiegeling van de hele bouwkolom. De vereniging is ontstaan uit een initiatief in 2007 van het bedrijf Mansveld en van Syntens voor een kennisconferentie over het onderwerp Integraal Ontwerpen. Na de conferentie is er een analyse “Hoe komen we van woorden naar daden?” gemaakt die heeft geleid tot het oprichten van de vereniging.

Ambitie

De vereniging heeft de ambitie om de volgende stappen te zetten.

(1) Verzorgen dat de groep kansen krijgt om de toegevoegde waarde van Duurzaam Integraal Ontwerpen te bewijzen via o.a. de toepassing ervan in praktijkvoorbeelden.

Ondertussen blijft de groep actief met wat tot nu toe de hoofdactiviteit was: het delen van kennis met elkaar, met de eigen werknemers en waar zinvol met externe belangstellenden. Dit wordt mede gedaan om de eigen kennis van de deelnemers te ontwikkelen.

(2) Aantrekken van banden met onderwijs om de Duurzaam Integraal Ontwerpen gedachte in het onderwijs uit te zetten en te ondersteunen, en om carrière kansen aan studenten te bieden.

(3) PR, voor het breder uitdragen van het gedachtegoed in de hele bouwkolom en met name ook bij opdrachtgevers.

 

Reacties zijn gesloten.