Ledenlijst

 

Ben Schreuder Duurzame Integrale Ontwikkeling                        Ik ga van mijn DIO-hobby mijn beroep maken.

 

 

 

Margriet Eugelink Eugelink Architectuur                                   VAA. maakt betere gebouwen. Ik ben ervan over­tuigd dat ik mijn beste gebouwen heb ontworpen en mogen realiseren met integraal werkende teams!

 

 

Anita van Limpt Van Limpt Real Estate
Als procesmanager voor integrale gebiedsontwikkeling en herstructurering, wil ik met de andere deelnemers van de DIO Groep projecten tot stand brengen die aan de gewenste functionaliteit voldoen, die kwaliteit toevoe­gen aan de leefomgeving en die kunnen voorzien in de veranderende wensen van toekomstige gebruikers.

 

joppe leenaarsJoppe Leenaars Nelissen ingenieursbureau                                 Het leveren van een positieve bijdrage aan het ontwikkelen van een methode en manier om integraal ontwerpen te bevorderen en de meer­waarde hiervan te promoten.

 

 

Eddy van Caulil Bartels Consulting Engineers
Het uitwisselen van ervaringen met en ontwikkelen van werkmethodieken voor het optimaliseren van integrale ontwerpen voor gebouwen, met als doel het beperken van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en/of ener­giebronnen en/of hetminimaliseren van investeringen voor de gevraagde functionaliteiten van een gebouw.

 

Harald Krijger Connecting Projects
Communiceren in de bouw: een sterker team door betere verbindingen.

 

 

 

Pim van der Linden Architecten-en-en 
Het inzetten van mijn vakkennis en ervaring om in een multidisciplinaire samenwerking binnen het bouwproces te komen tot een optimaal resultaat met een significante meerwaarde voor maatschappij, milieu en beleving van onze gebouwde omgeving, kortom ervoor zorgen dat 1+1=3 !

 

Ad Kimenai Kuijpers Installaties

 

 

 

 

Joris van Kuijk Aedesco consultancy • real estate 

Samenwerking bevorderen door het beter begrijpen van elkaars doelstellingen en ambities.

 

 

Jan-Dirk van de Laar Mansveld Projecten en Services            Door ketenintegratie ontstaat een geheel dat groter is dan de som van de individuele instanties.

 

 

 

eric scholtenEric Scholten 
Deerns raadgevende ingenieurs bv                Duurzaam integraal ontwerpen is nodig, omdat we het verplicht zijn aan onze opdrachtgevers en de generatie na ons komt.

 

 

 

Inge Schipper Hurks Bouw
Integraal samenwerken maakt bouwen leuk en geeft het optimale resultaat. Kennisdeling geeft meerwaarde en is de aanjager voor innovatie.

 

 

Jan van Hout Van Hout Adviseurs en Installateurs

 

 

 

Leon Mevis Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar B.V.
De beste ontwerpen en ideeën ontwikkel je integraal en dat ze duurzaam moeten zijn is vanzelfsprekend.

 

 

Emiel van Riel, Janssen de Jong Groep B.V.

Emiel van Riel  Janssen de Jong projectontwikkeling

Reacties zijn gesloten.