Begrippen

SRE

Het SRE geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en ondersteunt deze gemeenten bij de uitoefening van een aantal van hun taken.

Het werkterrein van het SRE is voor een groot deel gericht op gebieden waarvan de ontwikkelingen gemeentegrenzen overschrijden en die om een bovenlokale afstemming en aanpak vragen. Het SRE initieert, stimuleert en coördineert de samenwerking tussen de 21 regiogemeenten.

Het SRE is van en voor gemeenten: de gemeenten bepalen grotendeels het takenpakket van het SRE, gemeentebestuurders vormen het SRE-bestuur en een belangrijk deel van de inkomsten van het SRE is afkomstig van de gemeenten. (bron: website SRE)

Brainport Avenue

De Brainport Avenue is een visie op de A2-zone loopt van Ekkersrijt tot aan Leenderheide. De zone is een 27 kilometers lange snelweg met hieraan nieuw te ontwikkelen. De Brainport Avenue is van groot nationaal belang, als de toplocatie voor hightech kennis- en maakindustrie uit binnen- en buitenland. Het is de etalge van Brainport. Op Brainport Avenue komen ontdekkingen tot leven. (bron: Presentatie Jean van Zeeland)

Cradle to Cradle

C2C (Cradle to Cradle) is een gedachte stroming binnen het brede duurzaamheidvraagstuk. Het richt zich op het beperken van schadelijke producten en het toepassen van materialen met een levenscyclus. Het totale product wordt beoordeeld op ontstaan, gebruik  en afdanking. Gebruikte materialen horen in C2C filosofie na gebruik een nieuwe functie te krijgen. Deze duurzame gedachte zit ook achter het Brainport Innovatie Centrum. DIO wil zich inzetten om C2C ook daadwerkelijk toe te passen.

Ontzorgen

Tijdens een van de brainstormsessie viel het woord Ontzorgen op vraag wat is de beste manier om toepassing van C2C op de Brainport Innovatie Campus te realiseren. Het aspect duurzaamheid en dus ook C2C kan bedrijven afschrikken. Doordat DIO een / andere partij de regie in handen neemt om deze doelstelling te behalen, ontzorgen wij de bedrijven.

Structuurplan

Het regionaal structuurplan regio Eindhoven / provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant 2005 biedt een totaalvisie op de ruimtelijk ontwikkeling in Zuidoost-Brabant tot het jaar 2020.

A2-Zone

De A2-zone is onderdeel van het regionaal structuurplan regio Eindhoven. In deze visie ligt een uitdaging om bij te dragen aan een (inter-) nationaal vestigingsklimaat van Brainport en op welke wijze deze locatie kan dienen als etalage van de Brainport.

Convenant van Eindhoven

Dit convenant heeft tot doel afspraken te maken tussen gemeenten, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), woningcorporaties, Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid) Afdeling Zuid-Oost-Brabant (NVOB) en Bond van Nederlandse Architecten (BNA) over de invoering van het “Basispakket Duurzaam Bouwen” bij nieuwbouwwoningen en verplicht de betrokken partijen maatregelen te nemen die uitvoering van het gestelde in het convenant bevorderen. (bron:  Convenant Duurzaam Bouwen Regio Eindhoven, 1996)

Reacties zijn gesloten.